IMPIMP

Maharashtra School Uniform | राज्यातील शाळांमध्ये 15 जूनपासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना लागू

by sachinsitapure

मुंबई: Maharashtra School Uniform | राज्यभरातील पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना लागू करण्यात येणार असून त्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने देण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. एकसमान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

इ.१ ली ते इ.४ थी मुली
नियमित गणवेश -सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक

स्काऊट व गाईड गणवेश -मंगळवार, गुरूवार व शनिवार
गडद निळ्या रंगाचा ओव्हरऑल फ्रॉक

इयत्ता ५ वी मुली
नियमित गणवेश -सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट

स्काऊट व गाईड गणवेश -मंगळवार, गुरूवार व शनिवार
गडद निळ्या रंगाचा ओव्हरऑल फ्रॉक

इ.६ वी ते इ.८.वी मुली आणि इ.१ ली ते इ.८ वी मुली (ऊर्दू माध्यम)
नियमित गणवेश -सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
आकाशी निळ्या रंगाची कमीज, निळ्या गडद रंगाची सलवार व गडद निळ्या रंगाची ओढणी

स्काऊट व गाईड गणवेश -मंगळवार, गुरूवार व शनिवार
गडद आकाश निळ्या रंगाची कमीज, गडद निळ्या रंगाची सलवार, गडद निळ्या रंगाची ओढणी

इ.१ ली ते इ.७ वी मुले-
नियमित गणवेश – सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाची हाफ पॅन्ट

स्काऊट व गाईड -मंगळवार, गुरूवार व शनिवार
स्टील ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट व गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट

इ.८ वी मुले
नियमित गणवेश -सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाची फुल पॅन्ट

स्काऊट व गाईड -मंगळवार, गुरूवार व शनिवार
स्टील ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट व गडद निळ्या रंगाची फुल पैट

मोफत गणवेश योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना नियमित आणि स्काऊट गाईड विषयाचा गणवेश देण्यात येणार असल्याने शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या दिवशी नियमित गणवेश तर मंगळवार, गुरुवार व शनिवार या तीन दिवशी विद्यार्थ्यांनी स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेश परिधान करावयास सांगण्यात आले आहे.

सदर स्काऊट गाईडच्या गणवेश शिलाईसाठी १०० प्रति गणवेश व अनुषांगिक खर्च १० असे एका गणवेशासाठी एकूण ११० प्रति विद्यार्थी इतकी रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वर्ग करावी, अशा सूचना देण्यात आले आहेत.

या योजनेअंतर्गत शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीचे शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करून एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्देश शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. या शैक्षणिक वर्षांपासून संबंधित योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. .

Related Posts